Informacja o środkach wspierających komunikowanie się - Język migowy - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Biuro Spraw Wewnętrznych  Policji z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

 

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

 

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić, pobierając formularz zgłoszeniowy (wersja formularza „.doc”). Po wypełnieniu formularza należy go przekazać jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: wo.bswp@policja.gov.pl,
  • faksem pod numer: 47 7213462,
  • listownie na adres: Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”,
  • złożyć osobiście do Wydziału Ogólnego BSWP, po zgłoszeniu się w Punkcie Recepcyjnym Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Formularze składane osobiście przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Przesyłka powinna być dodatkowo opisana „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”, ze wskazaniem BSWP jako adresata.

 

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zobowiązane jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

 

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod nr tel. 47 7211487 oraz 47 7212943.

 

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym   w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.03.2019
Data modyfikacji 21.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Kuśmierz
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Sieczka
do góry