Status prawny - Przedmiot działalności - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Status prawny

Status prawny

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także - w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego - funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.

 

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2018
Data modyfikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Sieczka
do góry