Rejestr zmian - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Beata Zbańska Piotr Leszczyński 21.05.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.09.2023 09:49 Piotr Leszczyński
główny specjalista
publikacja
Załącznik: Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy Policji
Kategoria: Prawa człowieka
14.09.2023 09:48 Piotr Leszczyński
główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
28.03.2022 15:23 Kamil Sieczka
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
28.03.2022 15:20 Kamil Sieczka
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:29 Kamil Sieczka
skasowanie
Załącznik: Decyzja nr 30 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji "Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych",
Dokument: Prawa człowieka
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:29 Kamil Sieczka
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 30 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji "Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych",
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:28 Kamil Sieczka
publikacja
Załącznik: Decyzja nr 30 KBSWP z dnia 12 lipca 2021 r.
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:27 Kamil Sieczka
odpublikowanie
Załącznik: Decyzja nr 30 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji "Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych",
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:25 Kamil Sieczka
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 30 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji "Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych",
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:24 Kamil Sieczka
modyfikacja
Załącznik: Decyzja nr 30 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji "Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych",
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:21 Kamil Sieczka
publikacja
Załącznik: decyzja nr 30
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:20 Kamil Sieczka
odpublikowanie
Załącznik: WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:20 Kamil Sieczka
odpublikowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI z dnia 11 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Antymobbingowej dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:20 Kamil Sieczka
odpublikowanie
Załącznik: ANEKS DO WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY ANTYMOBBINGOWEJ DLA POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:20 Kamil Sieczka
odpublikowanie
Załącznik: WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA DLA POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:20 Kamil Sieczka
odpublikowanie
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 2 KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji
Kategoria: Prawa człowieka
15.12.2021 15:13 Kamil Sieczka
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
09.02.2021 06:54 Kamil Sieczka
modyfikacja
Załącznik: Raport dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z wizyty Europejskiego Komitetu do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (CPT) przeprowadzonej w Polsce w dniach 9-16 września 2020 r.
Kategoria: Prawa człowieka
09.02.2021 06:53 Kamil Sieczka
publikacja
Kategoria: Prawa człowieka
09.02.2021 06:53 Kamil Sieczka
skasowanie
Dokument: Prawa człowieka
Kategoria: Prawa człowieka
09.02.2021 06:52 Kamil Sieczka
publikacja
Kategoria: Prawa człowieka
08.10.2020 09:57 Jerzy Świątek
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
28.05.2020 11:29 Jerzy Świątek
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
28.05.2020 11:09 Jerzy Świątek
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
28.05.2020 11:08 Jerzy Świątek
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
13.05.2020 09:13 Jacek Kuśmierz
publikacja
Załącznik: ANEKS DO WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY ANTYMOBBINGOWEJ DLA POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
Kategoria: Prawa człowieka
12.05.2020 15:48 Jacek Kuśmierz
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 1 KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI z dnia 11 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Antymobbingowej dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji
Kategoria: Prawa człowieka
12.05.2020 15:45 Jacek Kuśmierz
skasowanie
Dokument: Prawa człowieka
Kategoria: Prawa człowieka
12.05.2020 15:44 Jacek Kuśmierz
publikacja
Załącznik: WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
Kategoria: Prawa człowieka
21.11.2019 11:43 Jacek Kuśmierz
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
21.05.2019 13:53 Jacek Kuśmierz
modyfikacja
Kategoria: Prawa człowieka
21.05.2019 13:52 Jacek Kuśmierz
modyfikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 2 KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji
Kategoria: Prawa człowieka
21.05.2019 13:50 Jacek Kuśmierz
publikacja
Załącznik: ZARZĄDZENIE NR 2 KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej dla pracowników zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji
Kategoria: Prawa człowieka
21.05.2019 13:48 Jacek Kuśmierz
publikacja
Załącznik: WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA DLA POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BIURZE SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
Kategoria: Prawa człowieka
21.05.2019 13:33 Jacek Kuśmierz
publikacja
Załącznik: WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA
Kategoria: Prawa człowieka
21.05.2019 13:29 Jacek Kuśmierz
publikacja
Kategoria: Prawa człowieka
do góry