Skargi i wnioski - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Komendant BSWP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek (przypadający w dzień roboczy) w godzinach od 15.00 do 17.00.

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:  BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI
                                    ul. Puławska 148/150
                                    02-624 Warszawa
 • faksem – na numer: 47 7217265
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres zk.bswp@policja.gov.pl
 • osobiście – w siedzibie Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie - w poniedziałki (w dni robocze) w godzinach 15.00– 17.00

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.
   

 WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. 

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 25.04.2018
Data modyfikacji 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Sieczka

Nawigacja

do góry