Niezbędne informacje dla skarżącego - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Niezbędne informacje dla skarżącego

Art. 255 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”. 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje". J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Metryczka

Data publikacji 25.04.2018
Data modyfikacji 31.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Pluszczewski
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Świątek
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Świątek
do góry