Służba w BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w BSWP

Służba w BSWP

Dobór do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Tego rodzaju służbie podołać mogą tylko najlepsi policjanci, wykształceni, z dużym doświadczeniem. Tylko wówczas mają szansę profesjonalnie i obiektywnie wyjaśniać sprawy przydzielone im do realizacji. Funkcjonariusze podejmujący wyzwanie służby w BSWP muszą być wyjątkowo odporni na stres, obdarzeni poczuciem misji, zdeterminowani i umotywowani do prowadzenia działań operacyjnych we własnym środowisku zawodowym. Muszą być gotowi na pojawiający się ostracyzm ze strony innych policjantów.

Dobór kadr na stanowiska służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji odbywa się według zasad określonych w przepisach wewnętrznych dotyczących naboru kandydatów do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.

Kandydaci do służby w BSWP są poddawani badaniom psychologicznym i psychofizjologicznym, muszą dysponować dużym doświadczeniem zawodowym oraz spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Generalne zasady to:

  • co najmniej kilkuletni staż służby;
  • doświadczenie w pracy operacyjnej lub dochodzeniowej;
  • nienaganna opinia służbowa;
  • na stanowiskach merytorycznych preferowane jest wyższe wykształcenie;
  • predyspozycje intelektualne i psychiczne, potwierdzane badaniem psychologicznym i psychofizjologicznym;
  • pogłębiony wywiad o policjancie i jego środowisku;
  • rozmowy kwalifikacyjne.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2018
Data modyfikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Sieczka
do góry