Status prawny BSWP - Status prawny - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny BSWP

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. t.j. z 2017 poz. 2067 z późn. zm.)

Art. 5b. 1. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej „BSWP”, jest jednostką organizacyjną Policji służby spraw wewnętrznych realizującą na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296–306 Kodeksu karnego, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także – w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej

 

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2018
Data modyfikacji : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Sieczka
do góry